Úvaly - město v zeleni

Doplnění jednostranného chodníku v ulici Škvorecká – západ, Úvaly

Název projektu – investiční akce Doplnění jednostranného chodníku v ulici Škvorecká – západ, Úvaly
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Projekt je ve fázi zpracování projektové dokumentace

Radou města dne 24.8.2021 usnesením č.R-364/2021

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 3 700 000,- Kč včetně DPH
Předpokládaný termín realizace
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Doplnění jednostranného chodníku v ulici Škvorecká – západ, Úvaly
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Předmětem návrhu záměru je chodník na severní straně komunikace Škvorecká od rybníka Fabrák po ul. Škvoreckou (úsek sever – jih). Šířka chodníku bude 1,55 m. Chodník je navržen s povrchem z betonové dlažby. Součástí PD je nové veřejné osvětlení.
Rozpracovanost  

Zpracování PD

situace ke stažení zde

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name