Úvaly - město v zeleni

Dopravní terminál Úvaly

Název projektu – investiční akce Dopravní terminál Úvaly
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Projekt je ve fázi vyzvané architektonické soutěže.

Zadání soutěže schváleno usnesením rady města č. R-85/2021 ze dne 16.3.2021

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 45 milionů Kč
Předpokládaný termín 2025 – 2026
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Cílem projektu je realizovat dopravní terminál Úvaly, tedy ideální propojení stávajícího vlakového a nově navrhovaného autobusového terminálu, které budou doplněny o parkovací plochy typu K+R, P+R, 100 chráněných parkovacích míst pro kola, prostor pro parkování jednostopých vozidel, veřejné prostranství a komerční objekty.
Celkové řešení by mělo odpovídat tomuto pořadí preferencí funkcí: pěší doprava, cyklodoprava, veřejná hromadná doprava, jednostopá vozidla, osobní auta (IAD).
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Význam úvalského nádraží jako lokálního dopravního centra regionu neustále roste. V posledních měsících se kvůli covidu intenzita provozu sice snížila, ale jedná se jen o dočasný jev. V roce 2019 před covidem, prošlo úvalským nádražím i přes 5 000 cestujících denně.

S intenzitou provozu by mělo držet krok i okolí nádraží a jeho zázemí. Aby se tak mohlo stát, město systematicky pracovalo na přípravě – se Správou železnic řešilo úpravy projektu rekonstrukce drážního koridoru, budovaly se nové přístupové cesty, dosáhla se oprava nádraží. Následovalo systematické vykupování pozemků, takže dnes již zbývá vykoupit posledních pár míst a město Úvaly se stane vlastníkem souvislého pásu pozemků od nádraží až po šraňky.

V areálu bývalých uhelných skladů vznikne v režii Středočeského kraje zcela nové parkoviště P+R, které bude o téměř dvojnásobné kapacitě oproti stávajícímu parkovišti, kraj zajistí i potřebný výkup pozemků.

To umožňuje řešit koncepčně prostor u současného nádraží.

Jak by se měl tento prostor přetvořit a co by zde mělo vzniknout?

Měl by zde vzniknout dopravní terminál Úvaly, tedy ideální propojení stávajícího vlakového a nově navrhovaného autobusového terminálu, které budou doplněny o parkovací plochy typu K+R, P+R, 100 chráněných parkovacích míst pro kola, prostor pro parkování jednostopých vozidel, veřejné prostranství a komerční objekty.

Celkové řešení by mělo odpovídat tomuto pořadí preferencí funkcí: pěší doprava, cyklodoprava, veřejná hromadná doprava, jednostopá vozidla, osobní auta (IAD).

Na terminál by měly do budoucna navazovat nové objekty, především komerčního charakteru, které by měly dotvořit Jiráskovu ulici do podoby reprezentativního vstupu do centra města. Zde chceme otevřít prostor pro soukromé investory.

Aby město Úvaly dosáhlo co nejlepšího výsledku, rozhodlo se uspořádat vyzvanou architektonickou soutěž, na jejíž přípravě spolupracovali architekti, jako jsou nositel České ceny za architekturu a městský architekt pan David Kraus, obecní architektka Dolních Břežan Anna Šlapetová, tvůrce dokumentace svazkové školy architekt architekt Adam Fröhlich nebo architekt Miroslav Hofman.

Na konci léta by tak Úvaly měly obdržet 5 návrhů, které následně vyhodnotí odborná porota. Obdržené návrhy budou rovněž představeny úvalské veřejnosti a podrobeny jejím připomínkám, stejně jako připomínkám komisí rady města. Vybraný návrh by měl být následně dopracován do projektové dokumentace a město bude na jeho realizaci žádat o dotaci z programu ITI2.

Pokud půjde vše dobře, tak proces, který dnes začíná, by se někdy kolem roku 2025 – 2026 mohl stát realitou.

Rozpracovanost Probíhá vyzvaná architektonická soutěž
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server Podrobný program zadání

Soutěžní podmínky

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name