Informace k příspěvku 5 000,- Kč pro rodiny s dětmi

JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK NA DÍTĚ
od 15. srpna 2022 bude možno podat žádost o jednorázový příspěvek na dítě.

 

Žádat bude možné:

  • online na webu MPSV (zde je nutné mít elektronickou identitu občana)
  • osobně na vybraných kontaktních místech veřejné správy Czech POINT, kterými jsou krajské, městské a obecní úřady (od 1. října bude možné žádat také na pobočkách České pošty)

V Úvalech bude moci rodič požádat v podatelně MěÚ Úvaly, Arnošta z Pardubic 95 po předložení dokladu totožnosti a identifikačních údajů dítěte popř. druhého rodiče.

Bližší informace: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name