Informace o termínu a způsobu zápisu dětí do Mateřské školy Úvaly

Důležité termíny:

Elektronický předzápis (nejedná se o zápis!)
19.4.2021 – 30.4.2021

Zápis do MŠ 3.5.2021 – 12.5.2021

Výsledky budou zveřejněny do 30-ti dnů od podání žádosti

Kroky:

1. ELEKTRONICKÝ PŘEDZÁPIS

 • a stránkách www.elektronickypredzapis.cz najdete veškeré informace ohledně zápisu,
  dokumenty a stránky Vás povedou celým procesem elektronického předzápisu a zápisu.
  Velikou výhodou je vyplnění všech dokumentů a zaslání školce jako zprávu o Vašem plánovaném
  zápisu – tím školka ušetří čas při zpracovávání žádosti
 • předzápis probíhá v termínu 19.4. až 30.4. 2021
 • podrobné návod najdete na stránkách školky v sekci Zápis

POZOR ohledně výše uvedeného: nejedná se o zápis, musíte ještě provést samotný zápis viz níže

2. ZÁPIS DO MŠ

 • Zápis do MŠ probíhá v termínu: pondělí 3.5. 2021 až středa 12. 5. 2021
 • Z výše uvedených stránek si vytisknete žádost a PŘILOŽÍTE:
 • Kopii rodného listu dítěte (není třeba úřední ověření)
 • Doložení řádného očkování dítěte
 • Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.
  Lze uznat i elektronicky zaslané potvrzení lékaře o provedených očkováních.
 • Přihlášku včetně příloh je možné doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy – ID schránky MŠ Úvaly: ixqk3cq,
  2. mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail!) – mail
  info@mskollarova.cz,
  3. poštou na adresu mateřské školy (rozhodující je datum podání na poštu – do 14.5.2021) –
  Mateřská škola Úvaly, příspěvková organizace, Kollárova 1260, Úvaly 25082
  4. osobní podání (po telefonické dohodě a dle instrukcí mateřské školy)

3. CO SE BUDE DÍT DÁLE?

 • Odešleme Vám registrační číslo, pod kterým budeme Vaše dítě vést, a pod kterým budeme
  zveřejňovat výsledky o přijetí k předškolnímu vzdělávání.
 • Z tohoto důvodu prosím na sebe vždy uvádějte veškeré kontaktní informace (nejlépe
  telefon, mail, datová schránka), které nám usnadní sdělení registračního čísla i případný
  kontakt při potřebě doplnění žádosti!
 • Žádosti o přijetí budou posouzeny a obodovány dle zveřejněných kritérií.

4. VYROZUMĚNÍ O PŘIJETÍ – NEPŘIJETÍ

 • Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o
  přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
  řízení u každého uchazeče, na veřejně přístupném místě (webové stránky MŠ, informační cedule na
  vratech MŠ) a to po dobu 15 dnů.
 • Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v písemné
  podobě doručováno. (písemnou formou můžete zažádat ředitelku školy o vydání stejnopisu
  písemného vyhotovení rozhodnutí).
 • V případě záporných rozhodnutí zůstává zachován standardní způsob oznamování a to: Rozhodnutí
  o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno poštou do
  vlastních rukou do 30 dnů od podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Pro veškeré Informace ohledně zápisu sledujte internetové stránky naší školky www.msuvaly.cz a zde pak sekci Zápis, na kterých zveřejňujeme nejnovější informace a aktualizace, se kterými musíme v této době změn počítat.

V případě jakýchkoli dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat, jsme tu pro Vás!
telefon: 281 981 678, 739 631 687
mail: info@mskollarova.cz
ID schránky: ixqk3cq
Bc. Jana Hájková, ředitelka MŠ Úvaly

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name