Jarní úklid 2020 – Informace

 S nastupujícím jarem, přichází i pravidelný jarní úklid některých odpadů z našich domácností. Úklid se bude konat obdobným způsobem jako na podzim roku 2019.

 

Svoz objemných odpadů – termínový kalendář

Celá akce bude na území města Úval zajišťována pracovníky a technikou firmy pana Davida Fidlera -Sběrné suroviny D.F. a proběhne

od pondělí 23. března 2020  až  do úterý 7. dubna 2020.

 • Stejně jako tomu bylo na podzim, budou i nyní na každé stanoviště v příslušný den přistaveny kontejnery dva. První kontejner bude určen na maloobjemové, objemnější a velkoobjemové odpady a druhý kontejner bude sloužit pro odkládání větví, pařezů a případně kmenů (nutno vše rozřezat na menší kusy). Pracovník svozové firmy bude sám určovat, do kterého kontejneru bude odpad odkládán.
 • Svoz se týká maloobjemových, objemnějších a velkoobjemových odpadů, které nemohly být umístěny do popelnicových nádob nebo kontejnerů na separované odpady.
 • Do přistavených kontejnerů nesmí být umisťovány odpady nebezpečné (např. zbytky barev, laků, kyselin, olejů, autobaterie, pneumatiky apod.) a dále odpady, které jsou předmětem zpětného odběru elektrozařízení v našem sběrném dvoře (např. lednice, televize, počítače a monitory, mobilní telefony a další drobná elektrozařízení).
 • Dále je výslovný zákaz zde odkládat suť, kameny a zeminu – tyto odpady je nutno odvézt do sběrného dvora!!!
 • Při odkládání odpadů je nutno se řídit pokyny přítomných pracovníků svozové firmy, kteří jsou oprávněni nepřijmout nevhodné odpady do přistavených velkoobjemových kontejnerů.

 

Čas přistavování kontejnerů

Kontejnery budou přistavovány na níže uvedená stanoviště ve všední dny od 13.00 hod. a odváženy budou po 19.00 hod, o víkendech budou přistavovány na níže uvedená stanoviště od 9.00 hod. a odváženy budou týž den po 15.00 hod. (z důvodu krádeží kontejnerů, nebudou na stanovišti přes noc). V případě naplnění kontejnerů budou průběžně odváženy a přistavovány prázdné.

Harmonogram svozu

 

Termín:                                                  Číslo stanoviště

Pondělí 23. března                                  25, 26, 44

Úterý    24. března                                  10, 37,45

Středa  25. března                                   22, 28, 6

Čtvrtek 26.března                                   14, 21, 43

Pátek     27. března                                  3, 19, 41

Sobota  28. března                                  18, 12, 36

Neděle  29. března                                   29, 33, 46

Pondělí 30. března                                   2, 5, 34

Úterý    31. března                                   15, 35,40

Středa  1. dubna                                       9, 16, 32

Čtvrtek 2. dubna                                       1, 31, 4

Pátek    3. dubna                                       7, 13, 11

Sobota  4. dubna                                      24, 38, 48

Neděle  5. dubna                                      20, 39, 42

Pondělí 6. dubna                                      17, 23, 30,

Úterý    7. dubna                                       8, 27, 47

 

 

Očíslování stanovišť kontejnerů

 

 1. Roh ulic Chorvatská, Slovinská
 2. Roh ulic Bulharská, Ruská
 3. Roh ulic Srbská, Škvorecká
 4. Střed ulice Poděbradova
 5. Střed ulice Roháčova
 6. Ulice Riegerova – trafostanice
 7. Roh ulic Kladská, Lužická
 8. Roh ulic U Kaberny, U Výmoly
 9. Roh ulic Nerudova, Žižkova
 10. Roh uAClic Čechova, Havlíčkova
 11. Roh ulic Kollárova, Boženy Němcové
 12. Roh ulic Jungmannova, Prokopa Velikého
 13. Roh ulic Nerudova, Raisova
 14. Roh ulic Raisova, Kollárova
 15. Roh ulic Prokopa Velikého, Erbenova
 16. Roh ulic Kollárova, Josefa Lady
 17. Roh ulic Hakenova, Štefánikova
 18. Roh ulic Wolkerova, Alešova
 19. Roh ulic Vítězslava Nováka, 28. října
 20. Roh ulic Kožíškova, Vítězslava Nováka
 21. Roh ulic Rašínova, náměstí Svobody
 22. Roh ulic Grégrova, Dobrovského
 23. Roh ulic Guth-Jarkovského, Klánovická
 24. Roh ulic Čelakovského, Foersterova
 25. Roh ulic Guth-Jarkovského, Máchova
 26. Roh ulic Rašínova, Tylova
 27. Roh ulic Klostermannova, Dobrovského
 28. Roh ulic Palackého, Hakenova
 29. Roh ulic Janáčkova, Purkyňova
 30. Střed ulice Fibichova
 31. Střed ulice Zálesí
 32. Roh ulic Glucksmannova, Šámalova
 33. Roh ulic Nad Koupadlem, Purkyňova
 34. Střed ulice Horova
 35. Roh ulic Sovova, Na Spojce
 36. Ulice Mánesova, U Mlýnského rybníka
 37. Roh ulic Fugnerova, Tyršova
 38. Ulice Komenského a Hálkova
 39. Střed ulice Pod Slovany
 40. Střed ulice Pražská – bývalá pošta
 41. Střed ulice Atlasová
 42. Střed ulice Osadní
 43. Střed ulice K Hájovně
 44. Střed ulice Do Hodova
 45. Střed ulice U Obory
 46. Ulice Moravská
 47. Roh ulic Bratří Čapků, Jiřího Gruši
 48. Roh ulic Maroldova, Prokopa Velikého

 

 

 

Odbor životního prostředí

       a územního rozvoje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name