Vzniká Mlýnská alej aneb ZAPUSŤ KOŘENY, DARUJ (si) STROM!

O co se jedná?

Jedná se o občanskou iniciativu úvalských občanů Petra Urbana a Oldy Bakose podporovanou obcí Tuklaty a městem Úvaly. Cílem této iniciativy je pomocí fundraisingu shromáždit peníze, s jejichž pomocí bude vysázena zcela nová dubová alej podél staré cesty propojující obec Tuklaty a město Úvaly.

Odkud kam se projdu?

Na konci Aleje úvalských dětí projdete lesem doprava, octnete se poblíž bývalého mlýna u Hodova. Poté se vydáte Mlýnskou alejí směrem k Tlustovousům, k Mariině studánce. Půjdete ve stopě staré cesty. Dnes je na jejím místě pole.

Jak bude alej dlouhá, jak bude vypadat?

Naším cílem je alej oboustranná, dlouhá 1 200 metrů. Alternativou je jednostranná alej, osazená na jižní straně cesty. Bude ji lemovat minimálně 110 vysokokmenných dubů zimních, jsou původním druhem české krajiny. Alej možná (nejdříve v roce 2030) protne nová silnice. Budeme s tím počítat při osazení aleje.

Jak poznám svůj strom, kdy se pod ním budu moct projít?

Do konce tohoto roku. Svůj strom si vylosujete a případně označíte jmenovkou.

Co když mi můj strom uschne?

Za stromy přebírají garanci Tuklaty ve spolupráci s Úvaly, v případě úhynu stromu jej obnoví.

Čí jsou pozemky, na kterých můj strom bude?

Celá alej bude na jediném pozemku, který je vlastněný obcí Tuklaty, partnerem aleje.

 

 

 

 

Kdo akci organizuje a garantuje, kdo spravuje peníze?

Organizace se ujali úvalští občané Petr Urban a Olda Bakos a paní starostka Tuklat Monika Petrisková. Smlouvu uzavřete s Kulturním sdružením Tuklaty – Tlustovousy, z. s.. Obec Tuklaty vkládá do projektu údržbu cesty a celý pozemek. Proto nehrozí „stěhování aleje“. Město Úvaly je partnerem, poskytuje prostor pro propagaci akce a po výsadbě aleje se bude o stromy starat spolu s obcí Tuklaty.

Jak velký je příspěvek na jeden strom, jak jej získám?

Stromy budou mít v době sázení asi 3 metry. Budou při zasazení opatřeny podporou a chráněním proti okusu. Příspěvek je 2.500,- Kč. Zavolejte Petra Urbana na číslo 777 291 326, nebo Oldu Bakose na číslo 604 235 396. Domluví se s vámi na podpisu darovací smlouvy. Druhou možností je poslat 2.500,- Kč na účet číslo 152788917/0300, variabilní symbol 333. Do zprávy pro příjemce napište své telefonní číslo, ozveme se vám a domluvíme podpis smlouvy.

Jménem kulturního sdružení Tuklaty – Tlustovousy, z. s., obce Tuklaty a města Úvaly vám děkujeme za pomoc při vzniku aleje.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name