Modernizace interiérů základní školy v Úvalech – studie

Jedná se o pokračování projektu celkové transformace a modernizace základní školy v Úvalech, která začala její přeměnou na školskou právnickou osobu ke dni 1.1.2020, a to rozhodnutím zastupitelstva města Úvaly ze dne 27.6.2019. Tímto rozhodnutím získala základní škola potřebnou finanční stabilitu pro realizaci svého dlouhodobého modernizačního plánu.

Název projektu – investiční akce  

Modernizace interiérů budovy B základní školy v Úvalech

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Jedná se o pokračování projektu celkové transformace a modernizace základní školy v Úvalech, která začala její přeměnou na školskou právnickou osobu ke dni 1.1.2020, a to rozhodnutím zastupitelstva města Úvaly ze dne 27.6.2019. Tímto rozhodnutím získala základní škola potřebnou finanční stabilitu pro realizaci svého dlouhodobého modernizačního plánu.
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 2 miliony Kč
Předpokládaný termín 2022 – 2024
Nositel projektu (odbor, osoba) Základní škola Úvaly
Stručný popis Cílem projektu je vyřešit a sjednotit vizuální styl interiérů základní školy v Úvalech v objektu B a následně i dalších objektech tak, aby vzniklo ucelené řešení odpovídající potřebám školy 21. století.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Základní škola v Úvalech se nachází v ulici Arnošta z Pardubic. Je určená pro žáky prvního a druhého stupně.

Škola se skládá ze tří vzájemně propojených objektů A, B a C. Předmětem řešení jsou vnitřní prostory objektu B. Jedná se především o výběr herních prvků v prostorech chodeb, návrh barevnosti jednotlivých podlaží vycházející z barevnosti existujících sedacích boxů a výběr interiérových prvků v třídách a kabinetech.

Jednotlivým podlažím pro lepší orientaci v prostoru přidělujeme barvy: žlutá, modrá a zelená (ral dle barevnosti boxů). Barva je aplikována na zábradlí, topení, označení jednotlivých pater, popisovatelných plochách, obložkách dveří atď. Pro lepší čitelnost prostoru chodeb jsou dveře do kabinetů barevné a dveře do tříd bílé. V objektu jsou jako nástěnky použity kari sítě (v barevnosti podlaží) a korkové nástěnky. Pro kreativní ale i pasivní trávení volného času vytváříme z chodby pobytový prostor doplněný o různé interaktivní prvky zaměřené na trénování duše i těla.

Rozpracovanost studie, autorem studie je společnost Architektura s.r.o. městského architekta pana Davida Krause
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server Celá studie zde ke stažení      

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name