Úvaly - město v zeleni

Naučná stezka Škvoreckou oborou – Králičinou

Stezka seznamuje jak s přírodními krásami této části Úvalska, tak s historickým vývojem území a pozůstatky historických staveb. Vede nás přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina a také Povýmolím, novou přírodní památkou, kterou 17. června 2013 vyhlásil Středočeský kraj.
Stezka s 9 infotabulemi byla vybudována v roce 2011 ve spolupráci Lesů ČR, s. p., lesní správy Mělník a dvou úvalských občanských sdružení – Otevřených Úval, o. s. a Klubu přátel historie a přírody Úval a okolí, o. s. a byla otevřena v dubnu 2012.

GPS: 0° 0′ 0.″N  0° 0′ 0.″E

Kategorie

naučné stezky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name