Návrh rozpočtu na rok 2022

Rozpočet na rok 2022 byl sestaven na základě plánovaných akcí města. Vzhledem k tomu, že byl zastupiteli schválen nákup hotelu Budka za 20 mil. Kč, jsou investice v tomto roce velmi omezené. Naplánována je pouze rekonstrukce hasičárny ve spojení s dotací, nákup auta pečovatelské služby, rekonstrukce bytového fondu (podepsaná smlouva), vybudování hřiště, zajištění PD na plánované akce. Běžné výdaje jsou plánovány ve výši 133 775 286,- Kč, patří tam neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím , mzdové náklady s povinným pojištěním, nákup služeb a opravy a udržování majetku města, zajištění programového vybavení a dopravní obslužnosti, navýšení proběhlo u energií. Další nedílnou součástí jsou splátky úvěrů ve výši 19,7 mil. Kč.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Příjmy a výdaje ve výši 204 747 807,- Kč.

ke stažení zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name