Nebazénová část koupaliště v Úvalech

 

Název projektu – investiční akce  

Nebazénová část koupaliště v Úvalech

 

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)  RM dne 29.1.2020 usnesením č. R-65/2020
Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Celkové náklady za dodávku kontejnerů: 2.112.769 Kč včetně DPH
Termín realizace 05/2020
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Předmětem dokumentace je řešení kontejnerové nebazénové části areálu koupaliště v Úvalech. Stavba  bude fungovat na neurčitou dobu. Bude obsahovat 6 kontejnerů a to pokladnu a  zázemí plavčíka a 4 kontejnery se sociálním zařízením pro muže a ženy včetně jedné kabiny pro invalidu.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Cílem je vybudování nebazénové části, tak aby mohl vzniknout funkční celek a mohl být využíván jako funkční koupaliště. Vznikne nově upravená provozně sociální část se sociálním zařízením, Toto řešení bude splňovat požadavky majitele a investora města Úvaly. Nové nebazénové prostory budou provozně tvořit jeden celek s bazénovou a technologickou částí koupaliště a se stávajícími prvky areálu.
Rozpracovanost V současné době jsou kontejnery ve fázi výroby.
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …) Situace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name