Správa a řízení organizace

Dopady na:

  • nezávislost vedení
  • nezávislost postupů pro prevenci a detekci neetického a korupčního jednání
  • audit a kontrolu procesů
  • odměny zainteresovaným stranám
  • práva vlastníků
  • etické jednání