Úvaly - město v zeleni

Etická linka

Město Úvaly zřídilo linku pro příjem oznámení (etickou linku) pro zajištění shody s legislativou na ochranu oznamovatelů. Etická linka je důvěrná služba dostupná nepřetržitě. Každý oznamovatel zůstane v anonymitě, kromě případů, kdy to zákony výslovně zakazují.

Etická linka je k dispozici všem zaměstnancům města, volným zástupcům, externím spolupracovníkům a občanům, kteří se chtějí vyjádřit, pokud mají obavy z jakéhokoli údajného nezákonného a nevhodného chování.

Směrnice pro oznamování na etickou linku Města Úvaly, určující pravidla pro oznamování na etickou linku je k dispozici zde: link na Směrnici (čeká na schválení)

Oznámení na etickou linku se provádí prostřednictvím elektronického formuláře, který k dispozici zde:  Oznámení na etickou linku – whistleblowing

Tento formulář – je určen pro podání oznámení z podezření na jakékoliv nezákonné nebo nevhodné chování v souladu se Směrnicí pro oznamování na etickou linku, konkrétně pro naplnění bodu 3.4. Postup pro podávání oznámení. Prostřednictvím tohoto formuláře mají oznamovatelé možnost oznámit potenciální podvod, závažný přestupek nebo jiné škodlivé jednání v nejranějším možném stádiu anonymně, bez obav z postihu. Je tak zaručeno spravedlivé zacházením s podanými oznámeními a jejich řádné prošetření. Obsah oznámení bude dostupný pouze pověřeným pracovníkům dle bodu 3.4 této Směrnice. Pro získání informací o postupu a výsledku šetření má oznamovatel možnost zadat své kontaktní údaje, jejichž prostřednictvím bude informován. Zadání těchto kontaktních údajů však není povinné. Při podání oznámení je vygenerován unikátní odkaz, na kterém má oznamovatel možnost sledovat stav svého oznámení.