Úvaly - město v zeleni

Nový parkovací systém pro Úvaly

Úvaly a okolní obce se stále rozrůstají a s tím roste i počet aut, kterými se lidé dopravují po městě a k nádraží. Přináší to nejen pohodlí, ale také zátěž pro obyvatele, kteří bydlí v centru města a také zátěž na městskou infrastrukturu. Již před 5lety jsme proto zavedli regulaci parkování na náměstí Arnošta z Pardubic a v Husově ulici. Naposledy pak město po letech vyjednávání odkoupilo od Českých Drah velkou parkovací plochu za 6 milionů Kč, která je hned vedle úvalského nádraží. Přesto všechno je centrum města a okolí nádraží plné parkujících aut.

V letech 2016 – 2018 jsme s ČVUT Praha, fakultou dopravní a i s dopravní komisí města opakovaně řešili dopravní generel města, včetně otázky parkování v okolí nádraží. Proběhlo i několik dopravních průzkumů.  Z nich jednoznačně vyplynulo, že stávající záchytné parkoviště u úvalského nádraží a další přilehlé ulice jsou již nyní kapacitně nasyceny osobními automobily při stále více převyšující poptávce a tento problém se postupně přenáší do stále vzdálenějších oblastí od železniční stanice.


Jaký je tedy návrh řešení situace?

Odborníci jsou ve shodě – řešením není budování dalších a dalších parkovacích kapacit, jak ostatně ukazuje příklad nedalekého a plně srovnatelného Českého Brodu. Řešením je nabídka kvalitní dostupnosti úvalského centra a nádraží veřejnou hromadnou dopravou, usnadnění přístupu pro pěší a cyklisty a zavedení systému do individuálního parkování.

Město Úvaly stále poslední léta ve spolupráci s okolními obcemi posiluje veřejnou hromadu dopravu, snaží se budovat nové chodníky a cyklostezky. Na řadě je zavedení nového parkovacího systému.


Cíle parkovacího systému

 • usnadnit zaparkování v centru města a okolo nádraží těm motoristům, kteří si potřebují cokoli krátkodobě vyřídit v Úvalech nebo v Praze (případně jinde, kam pojedou vlakem).
 • usnadnit zaparkování krátkodobým či jednorázovým návštěvám
 • motivovat občany, aby použili pro dopravu k nádraží jiný dopravní prostředek, než je auto.


Jak se toho dosáhne?

Zavedeme zónu regulovaného parkování v okolí nádraží. Tato zóna je tak velká, aby nedocházelo k masivním přelivům parkujících aut za hranice zóny (viz obr.).


Jakým způsobem bude parkování regulováno?

Parkování bude regulováno v pracovní dny, tj. pondělí – pátek v době od 7:00 do 17:00.


Jaký bude režim v jednotlivých zónách?

Fialová zóna (Arnošta z Pardubic a Husova ulice)

 • parkování max. 120 minut, zdarma
 • nelze dokoupit další hodiny parkování, vjezd auta do zóny bude registrován automaticky vjezdovou kamerou.
 • rezidenti (osoby v lokalitě bydlící nebo provozovatelé obchodů atd.) si budou moci koupit parkovací kartu za stejných podmínek jako doposud (500 Kč první auto, 3 000 Kč druhé auto (podnikatelé 5 000 Kč), 15 000 Kč třetí a každé další auto, ceny jsou za rok)

Oranžová zóna

 • prvních 5 hodin za jednotnou cenu 0,- Kč
 • každá další hodina za 80 Kč/ hod, platba možná přes mobilní aplikaci (MPLA a/nebo aplikace města) + parkovací automat umístěný na nádraží
 • rezidenti (osoby v lokalitě bydlící nebo provozovatelé obchodů atd.) si budou moci koupit parkovací kartu za stejných podmínek jako doposud (500 Kč první auto, 3 000 Kč druhé auto (podnikatelé 5 000 Kč), 15 000 Kč třetí a každé další auto, ceny jsou za rok)

Zelená zóna (parkoviště P+R)

 • zpoplatněné parkování ve výši 30,- Kč za den, platba možná přes mobilní aplikaci (MPLA a/nebo aplikace města) + parkovací automat umístěný na parkovišti P+R a u nádraží

Šedá zóna

 • stávající parkoviště na Náměstí Svobody (u Mamuta) – zdarma


Kdy bude parkovací systém zaveden?

Parkovací systém bychom chtěli uvést do provozu dne 1. dubna 2021.


Kolik bude parkovací systém město stát?

Jednorázové náklady na zavedení parkovacího systému budou činit cca 600 tisíc Kč (jde zejména o pouliční značky a snímací kamery), roční provozní náklady budou cca kolem 600 tisíc Kč. Oproti tomu příjmy z parkovného odhadujeme na cca 700 tisíc Kč, takže by měl být celý systém z pohledu města samofinancovatelný.


Jak bude parkovací systém fungovat?

Chceme, aby se jednalo o uživatelsky přívětivý systém, takže nebude nutné chodit na úřad pro parkovací karty, vše bude možné vyřídit na dálku elektronicky. Stejně bude fungovat placení za parkování, kdy kromě obligátního platebního automatu bude možné platit prostřednictvím mobilu či mobilní aplikace nebo si parkování předplatit – ostatně pro ty z vás, kteří platíte přes mobil parkování v Praze, se nebude jednat o nic nového. Vjezd a výjezd aut do zóny (stejně jako případné zaplacení parkového) bude kontrolován automaticky (odpadá tedy nutná fyzická kontrola ze strany městské policie), takže v případě parkování na kratší dobu nebudete muset dávat nikam parkovací kotoučky (to se týká například i dnešní oblasti náměstí Arnošta z Pardubic a Husovy ulice).

Aktuální informace o přípravě nového systému budeme zveřejňovat průběžně na webu a facebooku města a pochopitelně také v Životě Úval.

Věříme, že i když možná zpočátku tento projekt nevzbudí všeobecné nadšení, tak až se zaběhne, oceníte možnost snazšího parkování v centru města a v ulicích.

za vedení města

 • Ocetnik napsal:
  Your comment is awaiting moderation. This is a preview; your comment will be visible after it has been approved.
  Dva roky a porad nic???? Kdy se bude dat v Uvalech rozumne zaparkovat???

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name