Nový výtah v Domě s pečovatelskou službou a připravovaná rekonstrukce objektu

Neustále porouchaný výtah v Domově s pečovatelskou službou je minulostí a byť je měsíc duben, zcela nový výtah není Apríl, ale realita. Ještě lepší zprávou je informace, že náklady ve výši přes 1 mil. Kč máme pokryté  95% dotací.
V měsíci květnu začne rovněž rozsáhlá rekonstrukce Domova s pečovatelskou službou – odizolování vlhkosti, opravy fasády a oken, opravy střechy a přízemních interiérů. Náklady dosáhnou částky takřka 5 milionů Kč a opět budou kryty 95% dotací z Pošembeří.
Dotaci zajistila dobrá práce kolegyně Jany Svatošové, projektové manažerky městského úřadu, a samotnou realizaci od výtahu po opravy DPS zase odbor investic pod vedením Petra Matury.
za radu města Petr Borecký, starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name