Studie proveditelnosti městského kamerového systému

Cílem studie je nalézt optimální a ekonomické řešení systému dálkového kamerového  dohledu ve městě Úvaly. Tento materiál je studie, která má sloužit jako prvotní orientační materiál při případné realizaci v následujících letech. Naleznete zde i možnost minimální varianty z pěti otočnými kamerovými body a 12ti pevnými kamerami.

K nahlédnutí zde