Úvaly - město v zeleni

Vyhlášení soutěže

Vyhlašovatelé: Společnost Petra Parléřeměsto Úvaly

Datum ustavující schůze poroty: 22.3.2016

Členové poroty:

Sekretář soutěže: Ing. Arch. Petr Brožek

Odborný znalec: RNDr. Tomáš Řehák

Přezkušovatel návrhů: Ing. Jiří Kubát

Datum vyhlášení soutěže: 11.4.2016

Termín pro podání návrhů: 14.6.2016

Termín zasedání poroty: 27. – 28.6.2016