Městská knihovna Úvaly – Architektonická soutěž

Architektonická soutěž na novou městskou knihovnu v Úvalech

Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu na výstavbu knihovny  a společenského centra v Úvalech, nám. Arnošta z Pardubic, čp. 18.

Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, která splní požadavky vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech a následně zadat zakázku na zpracování navazujících výkonových fází projektových prací, dohledu nad jejich prováděním a uvedením uvedené stavby do užívání v jednacím řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Podklady k soutěži si vyzvedlo 89 zájemců. Do soutěže odevzdalo soutěžní návrh 23 týmů. Návrhy byly převzaty sekretářem soutěže a označeny číslem pořadí, podpisem, datem a časem převzetí.

 

Záznam z veřejné prezentace prvních třech oceněných návrhů