Úvaly - město v zeleni

Rada města

Bc. Markéta Rydvalová
starostka

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Bc. Miloš Ulrich
místostarosta

Petra Fuxová
zastupitelka

Miloslav Kolařík
zastupitel

Etický kodex člena rady a zastupitelstva města Úvaly zde ke stažení


Dokumenty rady z minulých volebních období

Programové prohlášení na volební období 2010 – 2014 zde ke stažení
Kontrola plnění Programového prohlášení Rady města Úvaly pro volební období 2014 – 2018 zde ke stažení