Rada města

Mgr. Petr Borecký
starosta

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Josef Polák
místostarosta

Ing. Ludmila Milerová
zastupitel

Miloslav Kolařík
zastupitel

Etický kodex člena rady a zastupitelstva města Úvaly zde ke stažení


Dokumenty rady z minulých volebních období

Programové prohlášení na volební období 2010 – 2014 zde ke stažení
Kontrola plnění Programového prohlášení Rady města Úvaly pro volební období 2014 – 2018 zde ke stažení