Úvaly - město v zeleni

Informace z odboru ekonomického

 

Aktuální celková výše dluhu města k 30.9.2023: 136 123 730,- Kč

Výkazy za 3. čtvrtletí 2023

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 30.6.2023: 116 548 340,- Kč

Výkazy za 2. čtvrtletí 2023

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2023: 121 342 946,- Kč

Výkazy za 1. čtvrtletí 2023

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 31.12.2022: 126 137 552,- Kč

Výkazy za 4. čtvrtletí 2022

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 30.9.2022: 130 932 158,- Kč

Výkazy za 3. čtvrtletí 2022

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 30.6.2022: 135 726 764,- Kč

Výkazy za 2. čtvrtletí 2022

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2022: 140 521 370,- Kč

Výkazy za 1.čtvtletí 2022

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 31.12.2021: 145 315 976,- Kč

Výkazy za 4.čtvtletí 2021

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 30.9.2021: 150 080 582,- Kč

Výkazy za 3. čtvrtletí 2021:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 30.6.2021: 154 845 188,- Kč

Výkazy za 2. čtvrtletí 2021:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2021: 159 609 794,- Kč

Výkazy za 1. čtvrtletí 2021:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztráty zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.12.2020: 163 808 360,- Kč

Výkazy za 4. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztráty zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

Aktuální celková výše dluhu města k 30.9.2020: 168 066 926,- Kč

 

Výkazy za 3. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 30.6.2020: 154 825 492,- Kč

 

Výkazy za 2. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2020: 158 832 388,- Kč

 

Výkazy za 1. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2019: 163 102 267,- Kč