Informace z odboru ekonomického

Aktuální celková výše dluhu města k 31.12.2020: 163 808 360,- Kč

 

Aktuální celková výše dluhu města k 30.9.2020: 168 066 926,- Kč

 

Výkazy za 3. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 30.6.2020: 154 825 492,- Kč

 

Výkazy za 2. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2020: 158 832 388,- Kč

 

Výkazy za 1. čtvrtletí 2020:

rozvaha zde

výkaz zisků a ztrát zde

příloha ÚSC zde

výkaz FIN zde

 

Aktuální celková výše dluhu města k 31.3.2019: 163 102 267,- Kč