Úvaly - město v zeleni

Nebytové domy

náměstí Arnošta z Pardubic čp.95

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 170, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1931

– v současné době objekt využíván jako sídlo Městského úřadu Úvaly

 

ulice Riegerova čp.897

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 194/1, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 2007

– v současné době objekt využíván jako sídlo Stavebního úřadu, odboru investic a dopravy, Policii ČR a Základní umělecké školy

 

ulice Riegerova čp.65

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 195, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 2007

– v současné době objekt využíván pro volnočasové aktivity

 

ulice Riegerova čp.12

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 280/1, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 2018

– v současné době objekt využíván Technickými službami

 

ulice Pražská  čp.1144

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1825/1, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1964

– v současné době objekt v pronájmu nájemce Jiří Mareš , s.r.o., IČO: 279 24 122 za účelem provozování Zdravotního střediska

 

ulice Pražská čp.276

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1402, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1964

– v současné době objekt využíván Městskou policii Úvaly

 

náměstí Arnošta z Pardubic čp.18

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 169, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1905

– v současné době objekt v pronájmu nájemce Tobacco Rebail , s.r.o., IČO: 25489917 za účelem prodeje tabákových výrobků

 

ulice Pražská  čp.527

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1772, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1927

– v současné době objekt v pronájmu, nájemci Ivana Černá, IČO:67618430, prodejna květinářství a dárečky, Michaely Nováčková, IČO:67631274, kadeřnictví a masáže a Sylva Brožíčková, IČO16560191, opravna obuvi

 

ulice Jiráskova čp.844

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1891/1, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1992

– v současné době objekt v pronájmu, nájemce Josef Ajgl, IČO: 01086162 za účelem provozování prodejny a přípravny pečiva

 

ulice Smetanova čp.203

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1910, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 2001

– v současné době objekt v pronájmu společnosti 3.základní škola Heuréka, s.r.o., IČO: 04428901 za účelem provozování školského zařízení

 

ulice Kollárova čp.1260

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1060/2, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1979

– v současné době objekt využíván jako Mateřská školka

 

ulice Bulharská čp.1900

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1060/2, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 2015

– v současné době objekt využíván jako Mateřská školka

 

náměstí Arnošta z Pardubic čp.8

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 3, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1911

– v současné době objekt využíván Základní školou Úvaly – učebny, družina

 

 

náměstí Arnošta z Pardubic čp.7

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 22, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1984

– v současné době objekt využíván Základní školou Úvaly – učebny, družina, jídelna

 

 

náměstí Arnošta z Pardubic čp.44

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 23, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 1970

– v současné době objekt využíván Základní školou Úvaly – družina

 

ulice Pražská čp.525

– objekt stojí na pozemku parcelní číslo 1734, součástí je zahrada pozemek parcelní číslo 1735, katastrální území Úvaly u Prahy

– pořízení do evidence majetku v roce 2020

– v současné době objekt využíván jako Mateřská školka