Úvaly - město v zeleni

Oddělení sociální

Bc. Lucie Křivancová, DiS.
referent - sociální oddělení

Činnost sociálního oddělení

  1. zajišťuje  základní i odborné sociální poradenství,
  2. v rámci poradenské činnosti poskytuje informace o možných postupech řešení nepříznivé sociální situace, poskytuje informace o platných zákonech v sociální oblasti, o možných postupech řešení hmotné nouze, o nárocích na dávky hmotné nouze, pomoc s vyplněním formulářů, dávky pro zdravotně postižené, příspěvek na péči, dále o možnostech výběru sociálních služeb dle potřeb klientů, apod.
  3. zabezpečení pečovatelské služby nebo kontaktu s poskytovateli sociálních služeb
  4. provádí sociální šetření v místě bydliště občanů, kteří potřebují pomoc či sociální služby
  5. spolupracuje s ostatními orgány, územně samosprávnými celky, sociálními a zdravotnickými zařízeními,
  6. zajišťuje výkon veřejného opatrovnictví u klientů s omezenou svéprávností.
Pečovatelská služba

Více informací o úvalské Pečovatelské službě získáte na těchto stránkách.

Informace k státní sociální podpoře zde

Zásady pro poskytování sociální pomoci při oddlužení pro občany města Úvaly zde ke stažení.