Úvaly - město v zeleni

Dokumenty ke stažení OŽPUR

 

Žádost o vydání povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les zde
Žádost o vyjádření k záměru z hlediska ÚP_2018 zde
Žádost o vyjádření ke stavebnímu záměru nová 2019 zde