Úvaly - město v zeleni

Odbor životního prostředí a územního rozvoje

Umístění: Riegerova 897

Popis činnosti:
– ochrana přírody a krajiny
– ochrana rostlin
– ochrana zvířat proti týrání, veterinární péče
– ochrana ovzduší
– vodní hospodářství
– správa pozemků
– grafický informační servis
– odpadové hospodářství
– pořizování územního plánu k.ú. Úvaly u Prahy
– pořizování územních studií k.ú. Úvaly u Prahy
– vydávání stanovisek k projektové dokumentaci v k.ú. Úvaly u Prahy

Personální obsazení:

Daniela Jahnová
referent - odpadové hospodářství, pozemky
Blanka Reinerová
referent - životní prostředí, územní plán

Záznam veřejné prezentace Generelu zeleně města Úvaly ze dne 24.5.2016

Záznam veřejné prezentace Studie zadržování vody v povodí Povýmolí ze dne 1.12.2015