Úvaly - město v zeleni

Zadržování vody v krajině v povodí Výmoly (Úvaly a okolní obce)

Koloběh vody v krajině je jedním ze základních stavebních pilířů zdravé krajiny a prostředí, ve kterém žijeme nejen my, lidé, ale také rostlinstvo, hmyz, zvěř nebo ptactvo. Člověkem intenzivně využívaná krajina zejména v posledních 70 letech ztratila mnoho ze svých přirozených regulačních mechanismů, které se kromě ubývající diverzity a množství rostlinných, hmyzích, ptačích a živočišných druhů projevují na nestabilním koloběhu vody v krajině, který se následně projevuje buď v častějších povodních nebo naopak ve vlnách sucha.

Z tohoto důvodu iniciovalo město Úvaly zpracování studie o zadržení vody v krajině v povodí Výmoly, která nám poskytuje vodítko pro probíhající a plánovanou revitalizaci krajiny v regionu Úvalska.

Veřejná prezentace studie o zadržení vody v krajině v povodí Výmoly (1.12.2015)

Studie o zadržení vody v krajině v povodí Výmoly + návrhy opatření

A – Analytická část
B – Výkresová dokumentace
C – Výstupy šetření
D – Majetkoprávní část
E – Dokladová část
F – Územně plánovací dokumentace
G – Fotodokumentace – G.7 – Úvaly – příloha
H – Návrhová opatření
CH – Závěr

Seznam příloh