Sběrný dvůr

Sběrné suroviny D.F.
Sběrný dvůr Úvaly
Škvorecká 33
250 82 Úvaly
Provozovna Úvaly
Telefon: 281 980 506
Mobil: 603 584 251
Fax: 271 769 412

Provozní doba

Po
8:00
-
11:30
12:30
-
17:00
Út
8:00
-
11:30
12:30
-
17:00
St
8:00
-
11:30
12:30
-
17:00
Čt
8:00
-
11:30
12:30
-
17:00
8:00
-
11:30
12:30
-
16:00
So
9:30
-
12:30
v neděli a ve svátek zavřeno

Tato provozní doba je platná nejen pro sběrný dvůr, ale i pro výkupnu sběrných surovin a pro místo zpětného odběru elektrozařízení.

Kde nalezneme sběrný dvůr:

Sběrný dvůr je umístěn v areálu bývalého statku Hostín. Jedná se o oblast čtvrti Slovany. Vjezd je umístěn proti nově postaveným bytovým domům při silnici na Škvorec. Vlastní sběrný dvůr je součástí již existující výkupny sběrných surovin. V provozovně výkupny v současné době funguje sběrný dvůr nebezpečných odpadů, dále sběrný dvůr ostatních odpadů a je zde místo zpětného odběru elektrozařízení.

Výkupna sběrných surovin:

Výkup železa, barevných kovů, papíru a olověných akumulátorů (podle situace na trhu jsou za tyto komodity vypláceny výkupní ceny).

Sběrný dvůr nebezpečných odpadů:

Je zde možné odložit zbytky barev, laků, ředidel a kyselin, oleje, baterie, zářivkové trubice, obaly od nebezpečných odpadů a obaly a úklidové prostředky potřísněné nebezpečnými odpady a další. Odběr je možný pro občany Úval po prokázání trvalého pobytu a je zdarma.

Sběrný dvůr ostatních odpadů:

Je zde možné odložit odpad biologického původu (posečená tráva, plevel, spadané listí, poškozené a hnijící ovoce a zelenina, větve a zbytky dřeva a dřevěných konstrukcí). Odběr je možný po prokázání pro občany Úval zdarma, přičemž je zde povinná evidence množství a druhu odpadu a dále údaje o osobě, která odpad dodala.

Dále je zde možné odložit odpad, který není možné umístit do popelnicových nádob (např. nábytek, podlahové krytiny apod.), dále stavební odpad jako poslední zbytky sutí a výkopových zemin apod. (v tomto případě v množství do 300 kg). Tyto odpady jsou zpoplatněny, a to částkou 150 Kč/t bez DPH.

Od občanů, kteří nejsou trvale přihlášeni v Úvalech je odběr taktéž možný, ovšem pouze za poplatek.

Místo zpětného odběru elektrozařízení:

Je zde možné odložit vysloužilé nebo nefunkční elektrozařízení (lednice, počítače, monitory, televize, rádia a ostatní spotřební elektroniku včetně drobných elektrických zařízení a nástrojů. Tato zařízení musí obsahovat hlavní části výrobku (příklad: lednice musí obsahovat kompresor, včetně chladícího systému, dále celou skříň, mohou chybět vnitřní přihrádky a šuplíky). Odběr je bezplatný a je i pro občany mimo území Úval.

Sběrný dvůr není určen pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a odpad vznikající při jejich podnikatelské činnosti. Tyto subjekty si musí zajistit odkládání a likvidaci v souladu se zákonem o odpadech.