Úvaly - město v zeleni

Sběrný dvůr – Úvaly

PROVOZOVATEL:

Technické služby města Úvaly,
příspěvková organizace
Riegerova 12, 250 82  Úvaly
IČ: 0444189
IČZ: CZS02661

ADRESA ZAŘÍZENÍ:

Parc. Č. 3957/32, 250 82  Úvaly

ODPOVĚDNÁ OSOBA:

Jaroslav Špaček
Tel: 281 091 522

ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK SBĚRNÉHO DVORA:

David Šroll
Tel: 736 680 270

PROVOZNÍ DOBA ZAŘÍZENÍ:

ÚT:   14:00 – 18:00
ST:   13:00 – 17:00
PÁ:   13:00 – 17:00
SO:    8:00 – 16:00

Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem, včetně telefonního spojení:

Krajský úřad Středočeského kraje,
Odbor ŽP a zemědělství, Zborovská 11, 150 21  Praha 5
Tel.: 257 280 111

DO SBĚRNÉHO DVORA JE MOŽNÉ UKLÁDAT POUZE ODPAD POVOLENÝ V PROVOZNÍM ŘÁDU SBĚRNÉHO DVORA DLE VYHLÁŠKY Č. 381/2001 SB. A VYHLÁŠKY Č. 383/2001 SB..

Provozní řád ke stažení zde

Sběrný dvůr nebezpečných odpadů:

Je zde možné odložit zbytky barev, laků, ředidel a kyselin, oleje, baterie, zářivkové trubice, obaly od nebezpečných odpadů a obaly a úklidové prostředky potřísněné nebezpečnými odpady a další. Odběr je možný pro občany Úval po prokázání trvalého pobytu a je zdarma.

Sběrný dvůr ostatních odpadů:

Je zde možné odložit odpad biologického původu (posečená tráva, plevel, spadané listí, poškozené a hnijící ovoce a zelenina, větve a zbytky dřeva a dřevěných konstrukcí). Odběr je možný po prokázání pro občany Úval zdarma, přičemž je zde povinná evidence množství a druhu odpadu a dále údaje o osobě, která odpad dodala.

Dále je zde možné odložit odpad, který není možné umístit do popelnicových nádob (např. nábytek, podlahové krytiny apod.), dále stavební odpad jako poslední zbytky sutí a výkopových zemin apod. (v tomto případě v množství do 0,5 m3 na osobu).

Od občanů, kteří nejsou trvale přihlášeni v Úvalech je odběr taktéž možný, ovšem pouze za poplatek.

Místo zpětného odběru elektrozařízení:

Je zde možné odložit vysloužilé nebo nefunkční elektrozařízení (lednice, počítače, monitory, televize, rádia a ostatní spotřební elektroniku včetně drobných elektrických zařízení a nástrojů. Tato zařízení musí obsahovat hlavní části výrobku (příklad: lednice musí obsahovat kompresor, včetně chladícího systému, dále celou skříň, mohou chybět vnitřní přihrádky a šuplíky). Odběr je bezplatný a je i pro občany mimo území Úval.

Sběrný dvůr je určen i pro fyzické osoby podnikající a právnické osoby a odpad vznikající při jejich podnikatelské činnosti za poplatek dle platného ceníku.