Úvaly - město v zeleni

Inventarizace stromů města Úvaly a návrh pěstebních opatření

Definice základních pojmů, význam inventarizace stromů pro město Úvaly

Systém městské zeleně je tvořen z jednotlivých objektů zeleně (základní plochy zeleně), členěných do tzv. funkčních typů zeleně. Jedná se např. o parky, nábřeží, parkově upravené plochy, zeleň obytných souborů, zeleň sportovních areálů apod. Tyto jednotlivé objekty zeleně jsou tvořeny z konkrétních vegetačních prvků, např. ze skupin stromů, skupin keřů, záhonů květin, trávníkových ploch apod. Jednotlivé vegetační prvky jsou poté tvořeny z již konkrétních taxonů rostlin (konkrétní strom, konkrétní keř apod.).

Využití inventarizace stromů městem Úvaly

Předložená Inventarizace stromů představuje:

  • databázi stromů a jejich porostů na veřejně přístupných plochách intravilánu města, v majetku města Úvaly s posouzením jejich aktuálního stavu a návrhem pěstebních opatření (zásahů, řezů, kácení apod.). Zjednodušeně: „víme v jakém jsou stromy stavu, známe jejich perspektivu a víme jaké opatření je potřebné udělat“.
  • Navržené zásahy (pěstební opatření) mají za cíl:
    1. napomoci ke zlepšení stavu jednotlivých stromů, rozvinutí jejich plnohodnotné dlouhodobé perspektivy či jejich stabilizaci a
    2. zajištění tzv. provozní bezpečnosti v okolí stromů (eliminace a snížení případných rizik).
  • Inventarizace stromů může být přímo použita jako podklad pro realizaci navržených opatření, nebo jako podklad pro možné financování navržených opatření z mimorozpočtových zdrojů financování (dotační programy a výzvy apod.).

Inventarizace stromů ke stažení zde 
Příloha 1 ke stažení zde
Příloha 2 ke stažení zde