Informace o poskytovaných službách

Sazebník úkonů pečovatelské služby Úvaly najdete zde ke stažení

Služby poskytované v domácnosti – pečovatelské terénní služby

Služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů a to na základě žádosti uživatele nebo jeho rodiny či opatrovníků a vychází z individuálních potřeb uživatele, pro kterého bude sestaven osobní plán poskytovaných úkonů.

Poskytujeme tyto pečovatelské služby:

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

pomoc a podpora při podávání jídla a pití (nachystání jídla na talíř, nalití nápoje, popř. pomoc při konzumaci), snídaně, oběd, přichystání večeře, pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru a přesun na lůžko nebo vozík

pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC

poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, dovoz nebo donáška jídla, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití

pomoc při zajištění chodu domácnosti:

běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů (např. sporák, lednice, mrazák, vysavač, mikrovlnná trouba, nejde o opravy domácích spotřebičů), pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid, úklid po malování a mytí oken), donáška vody, topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup (např. týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti), jedná se o nákupy těžší jak 5 kg, praní a žehlení osobního a ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

bezplatné služby

zdarma všechny služby osobám uvedeným v § 75 odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., poskytování sociálně-právního poradenství a další úkony dle platných zákonů

Služby poskytované ve středisku osobní hygieny – pečovatelské ambulantní služby:

  • koupel s asistencí
  • praní a žehlení prádla

Fakultativní služby:

  • přeprava uživatele autem pečovatelské služby
  • aktivizační programy:
    • cvičení paměti pro každý věk                      každé úterý od 14.30 do 15.30 hod.

Středisko osobní hygieny se nachází v Domě s pečovatelskou službou (nájemní byty zvláštního určení), nám. Svobody 1570, Úvaly. Služby se poskytují na základě individuální dohody.

O poskytnutí pečovatelské služby každého uživatele bude vedena potřebná dokumentace, včetně individuálního plánu.

Dle vyhlášky č. 505/2006 Sb., je vypracován sazebník úhrad za jednotlivé úkony, který dle této vyhlášky udává podrobný rozsah poskytovaných úkonů. Pečovatelská služba bude hrazena uživatelem jednou měsíčně zpětně po předložení vyúčtování uživateli. Sazebník úhrad je nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby.

Provozní doba Pečovatelské služby Úvaly je od 7.00 do 19.00 hodin a obědy se rozváží denně, tzn. o sobotách, nedělích i svátcích v rozmezí od 10.30 do 13.30 hodin.

Veškeré změny a připomínky k pečovatelské službě lze řešit telefonicky nebo ústně. Stížnosti lze podat telefonicky, písemně, ústně, písemně elektronickou poštou na emailovou adresu podatelna@mestouvaly.cz,  rovněž anonymně vhozením do schránky důvěry umístěné u hlavního vchodu do DPS.

Uživatel pečovatelské služby je povinen v případě infekčního onemocnění svého, nebo člena domácnosti tuto skutečnost nahlásit z důvodu možnosti přenosu na pečovatelku a rizikem dalšího šíření infekce.

Popis realizace poskytování pečovatelské služby ke stažení zde

Žádost o umístění v DPS Úvaly 
Žádost o poskytování pečovatelské služby