Úvaly - město v zeleni

Seniorská obálka v Úvalech

Město Úvaly se připojilo k projektu Seniorská obálka.

O co jde?

Seniorská obálka je tiskopis, který má usnadnit řešení v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo života. Jde o kartu, na které senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích (včetně dávkování) a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. Údaje by měly být umístěny na viditelném místě v bytě nebo domě – na dveřích lednice nebo vnitřní straně vchodových dveří.

Tyto údaje, které by měly být pravidelně aktualizovány, poslouží v případě zásahu záchranářů k rozhodnutí o tíži zdravotního stavu, optimální terapii na místě nebo nutnosti transportu do zdravotnického zařízení.

Kam seniorskou obálku dát?

Seniorskou obálku je vhodné dát na dobře dostupné a viditelné místo pro záchranáře. Vhodnými jsou místa u vchodových dveřích, na dveřích lednice atd.

Kde mohu seniorskou obálku získat? 

Seniorskou obálku získají automaticky klienti Domova s pečovatelskou službou v Úvalech a klienti Pečovatelské služby města Úvaly. Všichni ostatní zájemci si ji mohou vyzvednout na podatelně městského úřadu (budova radnice, Arnošta z Pardubic 95, Úvaly) nebo Vám ji doručíme až domů, pokud nám napíšete na podatelna@mestouvaly.cz  nebo zavoláte na telefon 281 091 561.

Bude mě něco seniorská obálka stát?

Nikoli, seniorská obálka je zcela zdarma.

Více informací můžete získat u vedoucí úvalské pečovatelské služby, paní Lucii Křivancové.

Bc. Lucie Křivancová, DiS.
referent - sociální oddělení