Úvaly - město v zeleni

Obytný soubor Hostín

Obytný soubor Hostín významným způsobem dotváří město Úvaly. V souladu s územním plánem navrhuje nové rodinné a bytové domy, doplněné městskými funkcemi.

 

 1. Celkový výkres projektu dle územní / urbanistické studie ke stažení zde
 2. Původní zákres dělení projektu dle ÚZEMNÍ STUDIE ke stažení zde
 3. Aktualizovaný zákres do původní ÚZEMNÍ STUDIE ke stažení zde
 • Zohledňuje vývoj projektu v čase
 • Zejména povolení a výstavbu 1. etapy projektu – pod společností Hostín Development (etapy 1A,1B a 1D dokončeny a prodány klientům infrastruktura předána městu, zbývající část 1C v přípravě)
 • Projekt 2. etapy projektu (s platným územním rozhodnutím)
 • Projekt Svazkové školy
 • Prodej pozemků v industriální zóně – C
 • Aktualizaci projektu přeložky I/12

4. Projekt 1. etapy – Hostín Development ke stažení zde

 •  etapy 1A, 1B, 1D – dokončeny
 • 1C nyní čeká na vydání stavebních povolení pro objekty 020, 030, 040 a 4xRD 050

5. Projekt 2. etapy – Úvaly Development – vydané platné územní rozhodnutí pro část 2A  ke stažení zde

 • etapa dělená na části 2A (vydané územní rozhodnutí) a 2B – v procesu přípravy
 • v průběhu dalšího povolování a výstavby pravděpodobně dojde ještě na dělení na menší celky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name