Úvaly - město v zeleni

Opatření obecné povahy “Stavební uzávěra pro vyjmenované stavby”

Dne 16.2.2019 vstoupila v platnost stavební uzávěra pro vyjmenované stavby v zastavitelném území města Úvaly.

(tato stavební uzávěra byla od 1.10.2019 zrušena novým opatřením obecné povahy – stavební uzávěrou, která zpřesňuje a zpřísňuje stávající stavební uzávěru)

Upozorňujeme občany Úval, že od 16.2.2019 vstoupila v platnost stavební uzávěra pro vyjmenované stavby na území města Úvaly spočívající v zákazu jakékoli stavební činnosti – stavbě, změna dokončené stavby,  změna v užívání stavby, změna stavby před jejím dokončením nebo dodatečné povolení stavby, územního souhlasu s umístěním stavby nebo spojeného územního a stavebního povolení stavby pro hromadné formy trvalého bydlení či přechodného ubytování včetně bytových domů a zařízení pro přechodné ubytování včetně bydlení, které je součástí sociálních služeb s výjimkou izolovaných rodinných domů sloužících k individuálnímu bydlení, které nemají více, než jednu bytovou jednotku

vztahující se na

zastavitelné území města podle územního plánu sídelního útvaru města Úvaly vydaného 11.12.1995 ve znění změn a doplňků: č. I. schválena dne 3.3.1998, změna č. II.A. schválena dne 25.8.2003, změna č. IV. schválena dne 19.2.2004, změna č. II.B. schválena dne 14.6.2004, změna č. II.C. schválena dne 16.3.2006, změna č. V.A. schválena dne 21.12.2006, změna č. VII) schválena dne 14.12.2006, změna VIII) schválená jako opatření obecné povahy č. 1/2007 ze dne 20.12.2007, změna V.D) schválená jako opatření obecné povahy č. 1/2008 ze dne 17.4.2009, změna V.B) schválená jako opatření obecné povahy č. 2/2008 ze dne 17.4.2009, změna XI) schválená jako opatření obecné povahy č. 1/20010 ze dne 20.5.2010.

platná do doby schválení nového územního plánu města Úvaly.

Opatření obecné povahy “stavební uzávěra pro vyjmenované stavby” zde ke stažení

Příloha: Vyznačení dotčeného území v měřítku katastrální mapy zde ke stažení

26. 2. 2019

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name