Oprava budovy základní školy Úvaly – budova A

Název projektu – investiční akce Oprava budovy základní školy Úvaly – budova A
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Radou města dne 26.7.2022 usnesením č.R-275/2022
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 31.106.654,48 Kč včetně DPH
Předpokládaný termín realizace 9/2023
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy
Stručný popis Oprava budovy základní školy Úvaly – budova A
Rozpracovanost Předmětem stavby je oprava stávajícího historického objektu budovy základní školy v Úvalech.

V rámci navrhovaných prací je oprava omítky na fasádě, nový nátěr fasády ve stávajících odstínech, výměna nebo oprava oken a dveří, oprava střechy. Oprava nebo výměna vnitřních dveří, výmalba, výměna krytin a další stavební práce s tímto spojené.

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server  

Stavební práce zahájeny

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name