Úvaly - město v zeleni

Oprava fasády budovy D Základní školy Úvaly

 

Název projektu – investiční akce

Oprava fasády budovy D Základní školy Úvaly

Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)

Radou města dne 26.7.2022 usnesením č.R-276/2022

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)

2.230.018 Kč včetně DPH

Předpokládaný termín

11/2022

Nositel projektu (odbor, osoba)

Odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly

Stručný popis

Oprava fasády budovy D Základní školy Úvaly

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …)

Jednalo se o stavební práce ve věci opravy fasád vnějších omítek objektu ZŠ Úvalech čp. 7 a doplnění historizujících plastických prvků

Rozpracovanost

Stavba dokončena.

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name