Otevíráme venkovní sportoviště a dětská hřiště

Dnes se otevírají na základě včerejšího jednání rady města úvalská venkovní sportoviště a dětská hřiště.

Rozhodnutí vychází ze změny mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, podle něhož se zákaz volného pohybu osob podle bodu 1. již nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění předepsaných podmínek:

  • nošení roušek, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry;
  • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry;
  • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name