Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

 

 

starosta města Úvaly

vyhlašuje výběrové řízení na funkci

 

strážník městské policie

Místo výkonu práce:          katastrální území města Úvaly a obcí, s kterými je uzavřena

veřejnoprávní smlouva

Platové podmínky:             v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 7. platová třída

Druh práce:                          strážník městské policie

Předpokládaný nástup:    od 1.7.2019 nebo dohodou

 

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policie v platném znění, tj.:

státní občanství ČR

bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,

spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.,

věk minimálně 18 let,

tělesná, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti dle zákona č. 553/1991 Sb.,

středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Další požadavky:

řidičský průkaz skupiny „B“.

 

Výhodou je:

praxe u obecní policie nebo Policie České republiky,

znalost právních předpisů souvisejících s funkcí strážníka městské policie,

platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,

zbrojní průkaz skupiny D

řidičský průkaz skupiny  ,,A“,

uživatelská znalost práce na PC,

znalost cizího jazyka.

 

Nabízíme:

stravenky v hodnotě 70,- Kč,

příspěvek FKSP,

5 týdnů dovolené,

po zkušební době jistota pracovního poměru na dobu neurčitou,

bezplatné výstrojní náležitosti,

 

Přihláška zájemce musí obsahovat:

zřetelné označení nadpisem „Výběrové řízení – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“

jméno a příjmení (případně akademický titul),

datum a místo narození,

státní příslušnost,

přesná adresa trvalého bydliště,

číslo občanského průkazu,

telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty,

datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce se připojí:

strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání, případné praxe u bezpečnostních složek, odborných znalostí a dovedností,

výpis z rejstříku trestů (datum výpisu nesmí být starší 3 měsíců),

čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č. 533/1991 Sb.,

ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání,

případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí

podepsané prohlášení uchazeče v následujícím znění:

„Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu podkladů pro přihlášku do výběru dávám ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb.,o ochraně osobních údajů v platném znění souhlas k jejich zpracování.“ Jméno a příjmení, datum narození, vlastnoruční podpis

 

Způsob podání přihlášek:

osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo poštou.

 

Místo podání přihlášek:

Městský úřad Úvaly

nám. Arnošta z Pardubic 95

250 82 Úvaly

 

Lhůta pro doručení přihlášek:

dne 31.5.2019 do 12 hodin

Upozornění:

u přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv odeslání,

vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení,

důvody nepřijetí se neoznamují.

 

 

Petr Borecký  v.r.

starosta města

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name