Přeložka I/12 v úseku Běchovice – Úvaly získala územní rozhodnutí

Stavební úřad v Újezdě nad Lesy vydal po několikaletém projednávání projektové dokumentace stavby přeložky I/12 územní rozhodnutí. K vybudování této přeložky navazující na dálniční obchvat Prahy jsme zase o krok blíže.
Toto rozhodnutí není zatím pravomocné a je možné, že stavba dozná ještě drobných změn nebo že toto rozhodnutí někdo napadne žalobou.
Pozitivní je, že všechny připomínky města Úvaly, týkající se rozšíření protihlukovych opatření, obslužnosti pozemků polními cestami, vybudování obslužné komunikace sloužící jako cyklostezka od Radlické čtvrti až k nové svazkové škole a náhradní výsadby za kácené stromy jsou již v projektu zapracovány.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude probíhat příprava projektu pro stavební povolení a výkup pozemků.
Kompletní informace, foto a video dokumentaci naleznete na samostatném webu ŘSD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name