Úvaly - město v zeleni

Propoj vodovodu v Radlické čtvrti

Název projektu – investiční akce  Propoj vodovodu v Radlické čtvrti
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení)  usnesením č. R-117/2023 dne 4.4.2023

 usnesením č. R-242/2023 dne 5.6.2023

Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí)  

Investice města

1.799.501,15 Kč bez DPH (2.177.396,39 Kč vč. DPH)

 

Předpokládaný termín realizace   08/2023 – 12/2023
Nositel projektu (odbor, osoba)   odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly

Ing. Arch. Miroslav Hofman

 

Zhotovitel – PDV Stavby s.r.o., Bezručova 607, 552 03 Česká Skalice, IČO: 03717721

Stručný popis Předmětem stavby je propojení 2 stávajících vodovodů v ul. U Přeložky (silnice I/12) a v u. Kališnické. Tím dojde ke zlepšení zásobení vodou v oblasti Radlické čtvrti. Celá oblast je nyní zásobena společností VaK Beroun. Jedná se o významné uspoření na vodě převzaté.
Rozpracovanost  

1.8.2023 předáno staveniště zhotoviteli – PDV Stavby s.r.o., IČO: 03717721

Ukončení stavby 30.11.2023

Kolaudační souhlas vydán 26.1.2024

 

Další dokumenty, přílohy, odkazy na server  

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name