Radlická čtvť – Milíčova – inž. sítě pro 29 RD

Jedná se o projekt technické a dopravní infrastruktury pro 29 stavebních parcel určených ke stavbě rodinných domů v Radlické čtvrti na jihovýchodním konci Úval

Název projektu – developerského záměru Úvaly – Radlická čtvrť – výstavba inženýrských sítí a komunikací pro 29 rodinných domů
Investor Václav Paparega, Marian Ješko, zastoupeni PROARCH inženýring s.r.o.
Kdy a jak schválen V roce 2008 vydáno Stavební povolení na výše uvedenou stavbu
Předpokládaný termín dokončení Dokončeno v roce 2012 – kolaudačním souhlasem na předmětné dílo
Stručný popis Jedná se o projekt technické a dopravní infrastruktury pro 29 stavebních parcel určených ke stavbě rodinných domů v Radlické čtvrti, Úvaly u Prahy.

Projekt obsahuje hlavní řady splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu, STL plynu, el. energie vč. přípojek, veřejné osvětlení, komunikace a chodníky ze zámkové dlažby, vjezdy na jednotlivé parcely

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …) Toto území je obchodně žádoucí a příznivé k výstavbě rodinných domů, z hlediska urbanismu bezkonfliktní, pro rozvoj obce vyrovnaný, dopravně přístupný a není v kolizi s ochranou přírody.

K dnešnímu dni je projekt kompletně dokončen a uveden do užívání. Komunikace a inženýrské sítě budou předány do majetku města.

Typ zástavby: rodinné domy o jednom nadzemním podlaží a podkroví

Počet BJ – po dokončení 29

Rozpracovanost dokončeno
Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name