Rekonstrukce MK – 2.etapa – ulice Sovova“

Název projektu Rekonstrukce MK – 2.etapa – ulice Sovova“
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Radou města dne 27.4.2021 usnesením č.R-183/2021
Hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) 3.058.721,- Kč
Termín realizace 07/2021
Nositel projektu (odbor, osoba) odbor investic a dopravy – Riegerova čp.897, Úvaly
Stručný popis Rekonstrukce MK – 2.etapa – ulice Sovova
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Předmětem stavby je rekonstrukce ulice Sovova – 2.etapa. Povrch ulice bude proveden z betonové dlažby se zámkem tzv. „íčko“ a budou vybudovány nové chodníky a vjezdy. Také bude provedeno nové veřejné osvětlení.
Rozpracovanost probíhá realizace
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server (studie, PD, zápisy z jednání, …)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name