Revitalizujeme Nachlingerův park a lesopark na Úvaláku

Jelikož leden místo tuhé zimy připomíná spíše předjaří, pustili jsme se s našimi Technickými službami a s odborem životního prostředí do předjarních prací.

V Nachlingerově parku jsme namísto borovic, které zahubilo loňské a předloňské sucho dosázeli nové buky a duby. A v lesoparku na Pražské jsme vyčistili plochu s novými výsadbami po loňském jarním kácení kůrovcových stromů od ostružin a buřeně.

Technické služby příští týden skácí dalších 9 kůrovcem napadených stromů (modřín a smrky).

Následně dosadíme ke stávajícím dosadbám sazenice buku, dubu a jedle, ponecháme na doplnění několik náletových akátů.

Doufáme, že jaro bude alespoň trochu vlhčí než doposud probíhající počasí, protože jinak se sucho, které v našich lesích panuje, ještě výrazně zhorší, což bude mít velmi negativní vliv na zdravotní stav našich lesů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name