Rozpočtové opatření 1/2020

Rozpočtové opatření č.1/2020 je sestaveno na základě ukončení roku 2019. Protože se rozpočet na následující rok zpracovává a schvaluje v roce 2019, aby nenastalo rozpočtové provizorium je nutné provést úpravy v rozpočtu .

Příjmy:

1. navýšení poplatku za odpady o 1,6 mil. Kč

2. dotace park Vinice o 1,9 mil. Kč

3. dotace sběrný dvůr o 6,9 mil. Kč

4. snížení zůstatku z roku 2019 o 5,8 mil.

5. navýšení nájemného u bytů o 100 000,- Kč

6. vratka na tříděný odpad navýšena o 300 000,- Kč a jiné drobné navýšení.

Navýšení příjmové části celkem o 5,2 mil. Kč , tj. příjmy 174 777 959,- Kč.

Výdaje:

1. navýšení služeb na kapitole kultury o 100 00,- Kč

2. navýšení pozemků o 5,6 Kč 3. snížení rezervy o 700,- Kč aj.

Celkem výdaje 174 777 959,- Kč.

RO č. 1/2020 zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name