Rozpočtové opatření 5/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019 je skutečné čerpání rozpočtu ve výdajích a příjmech. Rozpočtové opatření bylo sníženo o cca 10 mil. proti RO č. 4/2019.

Daňové příjmy byly naplněny na 97, 89 % tj. o 2,5 mil. méně. Nedaňové příjmy na 96, 72 %, tj. o 1,1 mil. méně. Kapitálové příjmy na 49, 02 % tj. o 126 tis. méně. Přijaté transfery na 98,17 % tj. o 3,7 mil. méně. Město čerpalo účelové dotace za 35 695 248,- Kč. Neúčelové dotace ve výši 11,5 mil. Kč

Čerpání úvěru ve výši 30 mil. Kč, zaplaceny úvěry ve výši 33 115 256,- Kč. Doplacen úvěr u Českomoravské rozvojové banky ve výši 6, 5 mil.

Zůstatky na účtu k 31.12.2019 5,7 mil. Kč

Nesplacené úvěry k 31.12.2019 162 831 403,- Kč

Celkem příjmy a výdaje činí 229 381 554,- Kč.

RO č. 5 zde

 

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name