Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 3/2021 zahrnuje tyto přesuny a navýšení:
Příjmy:
běžné příjmy 700 000,- (pokuty, pojistné náhrady, příspěvky od občanů (Sovova ulice)
dotace
pohádková cesta 500 000,-
chodník ZS 400 000,-
MF Covid 291 000,-
Celkem příjmy 186 487 131,- Kč
Výdaje:
přesuny položek 5169 a 5171 cca 200 000,- Kč
navýšení položky 6121
stavba 1 740 000,- Kč, silnice,bytové domy
PD 771 519,- Kč, hasičský dům, kotelna bytová 1346
pozemky 55 000,- Kč
Celkem výdaje 186 487 131,- Kč

RO 3/2021 ke stažení zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name