Rozpočtové opatření RO č. 1/2022

Rozpočtové opatření č.1/2022 vyplynulo ze současné situace města. Proběhla účetní závěrka za rok 2021.
Příjmy:

Daňové příjmy navýšeny o 11 mil. Kč, položka 1348 – příspěvek truhlárna, OC Pražská, příspěvek městu ke stavebnímu záměru žadatele dotace 4112 SR na provoz navýšena na 9 501 tis. Kč, tj. o 250 tis. Kč, dotace 4216 na výtah PS 3 262 tis. Kč, doplatek.

Běžné příjmy bytového hospodářství navýšeny o 600 tis. Kč
Snížena rezerva z roku 2021 o 15 mil. Kč

Výdaje
Nově přidána kapitola 6221 – Humanitární pomoc 500 tis. Kč
Navýšeny položky na 5169, 5171, 5213, 6121
2221 dopravní obslužnost-autobus do Říčan – 1 mil. Kč.

Příjmy a výdaje 212 292 758,- Kč .

RO č. 1/2022 stáhnout zde

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name