Slunečné terasy Úvaly u Prahy – Škvorecká ulice

Obytná zástavba 28 nízkoenergetických řadových rodinných domů ve Škvorecké ulici ve čtvrti Slovany na jižním okraji Úval

Název projektu – developerského záměru Slunečné terasy Úvaly u Prahy – Škvorecká ulice

28 nízkoenergetických ŘRD

Developer Slunečné terasy s.r.o.
Kdy a jak schválen Záměr schválen Zastupitelstvem v 03/2012
Předpokládaný termín dokončení 30. 10. 2013
Stručný popis Vlastní obytná zástavba 28 nízkoenergetických řadových rodinných domů je rozdělena do tří řad, přičemž první řada  je navržena s deseti domy. Druhá a třetí řada je pak navržena po devíti domech.
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …) Pozemky pro výstavbu projektu nízkoenergetických rodinných domů „Slunečné terasy Úvaly u Prahy“ navazují na zástavbu starších rodinných domů blízko centra Úval, západní stranou přiléhají ke Škvorecké ulici. První řada domů 1– 10 nebude řešena jako uzavřený areál, protože přiléhá k budoucí obslužné slepé komunikaci a ta bude sloužit jako příjezd k již stojícím rodinným domům na sousedních pozemcích. Každý dům pak bude mít vjezd na svůj pozemek z této obslužné komunikace.

Druhá a třetí řada domu 11-19 a 20-28 jsou řešeny jako obytné areály pod uzavřením, přičemž přístupové plochy k domům budou ve společném vlastnictví majitelů  jednotlivých domů.

Dále pak má každý dům zahrádku se zahradním domkem, oplocenou dřevěným plotem.

Pro zlepšení komfortu při pobytu na zahrádkách jsme u  domů 20 -28  do projektu zařadili vybudování obslužného chodníku za zahrádkami a jeho propojení na Škvoreckou ulici a u domů 1–10 a 11 – 19 jsme řešili přístup ze zahrad  do sousedních areálů, tato řešení umožní přístup na zahrádku každého domu, aniž by se muselo chodit přes dům a obráceně.

Jednotlivé řady domů budou od sebe odděleny dilatačním pásem zeleně a stromů nižšího vzrůstu, přičemž u první a druhé řady je dilatační pás vždy na zadní hraniční straně zahrad a stromy nižšího vzrůstu jsou integrovány do podélných parkovacích stání.

Celý areál domů bude podél ulice Škvorecká uzavřen protihlukovou stěnou, podél které bude vybudován chodník pro pěší a stromořadí stromů nižšího vzrůstu s dilatačním pásem podrostových keřů( mimo vjezdů ).

Rozpracovanost Dokončeno 19 ŘRD
Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name