Účetní závěrka města Úvaly za rok 2020

Schválení účetní závěrky se řídí vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění. Účetní závěrka přímo navazuje na závěrečný účet města a na zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020. Schválení účetní závěrky je ovlivněno posouzením průkaznosti úplnosti účetnictví a finanční situace města za období 2020. Nedílnou součástí jsou povinné přílohy. Účetní závěrka se týká také inventarizace majetku, pohledávek, závazků, cenin a finančního majetku. Účetní závěrka musí být schválena do 30.6. a po schválení je odeslána elektronicky do státní pokladny Ministerstva financí ČR s protokolem o schválení.

Příloha č. 1 – Výkaz FIN

Příloha č. 2 – Rozvaha

Příloha č. 3 – Výkaz zisků a ztráty

Příloha č. 4 – Přílohy

Ing. Alexis Kimbembe
místostarosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name