Úvaly - město v zeleni

Úvaly Horoušánky – Anglická čtvrť

Investor připravuje v rámci své developerské činnosti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy, veřejná prostranství – veřejná zeleň, multufunkční a dětské hřiště.

Název projektu – developerského záměru

Úvaly Horoušánky – Anglická čtvrť

Investor

NANETTE s.r.o.

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu

Předpokládaný termín dokončení

nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Stručný popis

Investor připravuje v rámci své developerské činnosti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy, veřejná prostranství – veřejná zeleň, multifunkční a dětské hřiště dle zákresu uvedeného v příloze: Zastavovací studie

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Předmětem řešení projektu je území o rozloze cca 2,6 ha, které se nachází na jižním okraji lokality Úvaly u Horoušánek. Má téměř čtvercový tvar. Terén je mírně svažitý k severu.

Investor na své náklady vybuduje veškerou technickou a dopravní infrastrukturu včetně veřejných prostranství.

Po dokončení jednotlivých staveb veřejné infrastruktury předá investor tyto stavby do provozování městu nebo subjektu jím určenému.

Rozpracovanost

Projekt je fázi realizace

Další dokumenty – fotodokumentace, propagační letáky, odkazy na server

Zastavovací studie je ke stažení zde

Plánovací smlouva ke stažení zde

Dodatek č. 1 ke stažení zde

Dodatek č. 2 ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name