Úvaly Horoušánky – Anglická čtvrť

Investor připravuje v rámci své developerské činnosti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy, veřejná prostranství – veřejná zeleň, multufunkční a dětské hřiště.

Název projektu – developerského záměru

Úvaly Horoušánky – Anglická čtvrť

Investor

NANETTE s.r.o.

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu

Předpokládaný termín dokončení

nejpozději do 18 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Stručný popis

Investor připravuje v rámci své developerské činnosti vybudování technické a dopravní infrastruktury pro rodinné domy, veřejná prostranství – veřejná zeleň, multifunkční a dětské hřiště dle zákresu uvedeného v příloze: Zastavovací studie

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Předmětem řešení projektu je území o rozloze cca 2,6 ha, které se nachází na jižním okraji lokality Úvaly u Horoušánek. Má téměř čtvercový tvar. Terén je mírně svažitý k severu.

Investor na své náklady vybuduje veškerou technickou a dopravní infrastrukturu včetně veřejných prostranství.

Po dokončení jednotlivých staveb veřejné infrastruktury předá investor tyto stavby do provozování městu nebo subjektu jím určenému.

Rozpracovanost

Projekt je připravován pro vydání územního rozhodnutí

Další dokumenty – fotodokumentace, propagační letáky, odkazy na server

Zastavovací studie je ke stažení zde.

Plánovací smlouva ke stažení zde

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name