Úvaly - město v zeleni

Viladomy Panorama Úvaly – Štefánikova ulice

Cílem projektu je demolice a následná přestavba objektu “domu hrůzy” ve Štefánikově ulici č. 89 na moderní viladům o celkem 12 bytech o velikostech 2 + kk až 4 +kk se zajištěním parkováním vždy dvou aut pro každý byt a společnou zahradou. Součástí projektu je i kultivace okolí stavby včetně výsadby zeleně.

Název projektu – developerského záměru

Viladomy Panorama Úvaly

Investor

SMV Invest s.r.o.

Kdy a jak schválen

Projekt je v současné době projednávám v komisích rady města, městským architektem a  zahradním architektem města

Předpokládaný termín dokončení

2021

Stručný popis

Společnost SMV Invest s.r.o. má v plánu provést demolici stávajícího objektu na adrese Štefánikova 89, Úvaly a přestavět jej na bytový dům o 12  bytových jednotkách o velikosti 2 +kk – 4 + kk.

Součástí stavby bude realizace 15 podzemních parkovacích stání a 7 povrchových parkovacích stání. Investor  a město se předběžně dohodli na následujících parametrech výstavby:

1. architektonická i materiálová skladba stavby bude volena tak, aby se jednalo o reprezentativní vizitku města a  dané lokality. Budou voleny ekologické materiály, technologie a s vodou v areálu bude hospodařeno tak, aby se srážkové vody zasakovaly v místě.

2. součástí výstavby bude příspěvek na investiční akce města ve výši 450 000 Kč/1 bytová jednotka, který umožní provést zároveň rekonstrukci chodníků a komunikací v lokalitě Štefánikova x Švermova x Raisova

3. veřejné a soukromé prostory, stavba a její okolí budou realizovány tak, aby zvýšily estetickou i funkční úroveň veřejných prostor a veřejné zeleně v místě včetně výsadby stromů a ušlechtilých travin. Veškerá řešení architektonická i zahradnická budou schvalována městským architektem, zahradním architektem města a příslušnými orgány města

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Daný projekt provádí revitalizace v podstatě opuštěné budovy ve špatném technickém stavu, u které hrozí v současné době její navštěvování závadovými osobami. Realizace tohoto projektu přispěje ke zvýšení estetické i bezpečnostní hodnoty lokality. Součástí realizace projektu bude i revitalizace veřejných prostor (komunikace, chodníky, zeleň) a tak přispěje ke zvýšení kvality života obyvatel v dané lokalitě.

Rozpracovanost

Projekt je ve fázi studie a bude projednáván v komisích rady města.

Další dokumenty – fotodokumentace,propagační letáky, odkazy na server

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name