Vláda vyhlásila omezení pohybu v ČR od 16.3.2020 od 00:00

Vláda ČR rozhodla s účinností od 16.3.2020 do 24.3.2020:

  • zakazuje se volný pohyb osob na území ČR s výjimkou cest do zaměstnání a podnikání
  • zakazuje se cestování s výjimkou cest za rodinou, nákupy potřeb a základního zboží, krmiv, zajišťování potřeb osob blízkých, péče o děti nebo pro sousedskou výpomoc a osob blízkých, vyřízení neodkladných úředních záležitostí, s výjimkou rozvážkové služby
  • nařizuje se omezit pohyb na veřejných místech
  • nařizuje se omezit kontakty s ostatními osobami na nezbytnou míru
  • zaměstnavatelé by měli maximálně umožnit home office, omezit výkon prací zaměstnanců, které nejsou nezbytné
  • nařizuje se omezit přímý kontakt se zákazníky, udržet odstup alespoň 2 metry

Dále vláda ukládá orgánům veřejné moci, aby zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, kdy úřední hodiny budou maximálně v pondělí a ve středu, podobu trvání maximálně 3 hodiny denně

  • Odkládají se senátní volby

Povolávají se celníci a armádní síly, od 16.3. do 4.4 se zřizuje ochrana hranic se SRN a Rakouskem.

Vláda dále nařídila, aby kraje a hl. m. Praha určila školu, která bude poskytovat péči pro děti mezi 3 – 10 let zaměstnancům bezpečnostních sborů atd.

Více informací na www.vlada.cz

Mgr. Petr Borecký
starosta

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name