Výstavba minipivovaru Libertas v Úvalech

Jedná se o výstavbu minipivovaru s letní zahrádkou a občerstvením v ulici Škvorecká formou rekultivace stávající manipulační plochy.

Název projektu – developerského záměru

Minipivovar Libertas v Úvalech

Investor

Akciový pivovar LIBERTAS a.s.

Kdy a jak schválen

Území je schváleno k zástavbě dle platného územního plánu

Předpokládaný termín dokončení

nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

Stručný popis

Investor připravuje výstavbu minipivovaru s letní zahrádkou a občerstvením v ulici Škvorecká formou rekultivace stávající manipulační plochy, která se nachází na tomto místě.

Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, typ zástavby, počet BJ, popis lokality, zajímavosti lokality, … …)

Předmětem řešení projektu je pozemek č. 306/1 o rozloze cca 4 166 m2 , který se nachází pod stávajícím areálem obchodu Penny.

Investor na své náklady vybuduje veškerou technickou a dopravní infrastrukturu. Po dohodě s městem Úvaly bude i vybudován chodník podél ulice Škvorecká, a to až k objektu města č.p. 75

Součástí řešení projektu jsou ve spolupráci s architekty města i řešení veřejných prostor, kdy bude především zbourána zeď směrem do ulice Škvorecká a celý prostor se tak otevře.

Rozpracovanost

Projekt je připravován pro vydání územního rozhodnutí

Další dokumenty – fotodokumentace, propagační letáky, odkazy na server

Vizualizace minipivovaru jsou ke stažení zde.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name