Výstavba vodovodního obchvatu Jiren

Předmětem stavby je zkapacitnění stávajícího vodovodního přivaděče z Káraného pro výhledových cca 35 000 obyvatel s předpokládanou realizací v letech 2021 – 2022. 

Po více než 10 letech se Svazku obcí Úvalsko (Úvaly, Jirny, Horoušany) podařilo dotáhnout do konce přípravu projektu zkapacitnění vodovodního přivaděče z Káraného do Úval.

První část tohoto projektu byla realizována v letech 2008 – 2010. V této době se podařilo přepojit úvalskou vodovodní síť z dusičnany zamořeného jirenského prameniště na kvalitní vodu z Káraného. Slabým místem však zůstala část vodovodní sítě procházející přes Jirny, která má vzhledem ke svému stáří velmi omezenou průchozí kapacitu a již dnes se tato kapacita pohybuje na hranici svých možností.

Již roku 2009 proto zadal svazek obcí přípravu projektové dokumentace, která by měla tento problém vyřešit výstavbou zcela nového kapacitního potrubí, které obejde Jirny a zajistí dostatek kvalitní vody do budoucna nejen pro Úvaly, ale také pro Horoušany, průmyslovou zónu u Jiren a další obce z regionu (Škvorec, Květnice, Přišimasy atd.).

Příprava této dokumentace probíhala s obrovskými problémy (restituce pozemků, soudní spory, exekuce atd.), takže se jednu chvíli zdálo, že se to vůbec nepovede zrealizovat. Zde odvedli obrovský kus práce starosta Úval (Petr Borecký) a vedoucí odboru investic (Petr Matura), kteří osobně objížděli republiku a jednotlivé úřady, vlastníky a exekutory a pomáhali tyto problémy řešit. Po 10 letech příprav má tedy stavba od listopadu 2019 platné stavební povolení.

Tohle ale byla pouze první část (byť opravdu komplikovaná). Nyní je před námi část druhá, která bude stejně obtížná – zajistit peníze pro financování této stavby. Původně odhadované náklady na stavbu přivaděče činily v roce 2009 částku cca 34 milionů Kč.

Jaká je dnešní realita?

Jenom náklady na realizaci části, která zajistí vodu pro Úvaly, Horoušany a Jirny jsou odhadnuty na částku cca 103 milionů Kč a náklady nezbytné pro zásobování obcí jako jsou Květnice, Škvorec, Přišimasy (posílení kapacity vodojemů, tlakové stanice, čerpadla atd.) jsou odhadovány na částku dalších cca 131 milionů Kč, celkem jde tedy o akci za cca 234 milionů Kč. To je částka, která je v současnosti zcela mimo finanční možnosti zúčastněných obcí.

Jaký bude další postup?

Především vedeme jednání se státem (jelikož se jedná o veřejně prospěšnou stavbu) a Středočeským krajem o tom, že by speciálním dotačním titulem realizaci tohoto projektu podpořily. A zatím se zdá, že na to stát v rámci zajištění bezpečnosti dodávek vody slyší, takže není nereálné získat dotační financování až do výše cca 80% nákladů stavby. I tak však budou náklady na realizaci připadající na jednotlivé obce a město Úvaly vysoké a zastupitelstva tak budou muset jednat o dalších zdrojích financování. Úvalské zastupitelstvo o tom bude jednat na svém jarním zasedání. Pokud se vše podaří, mohli bychom s realizací přivaděče začít v letech 2021 – 2022.

Více informací o projektu najdete níže.

Název projektu – investiční akce Výstavba vodovodního obchvatu Jiren
Kdy a jak schválen orgány města (usnesení) Rada města 22.7.2009
Předpokládaná hodnota investice (finance celkem, vlastní, cizí) Investice města Svazku obcí Úvalsko, podíl města Úvaly 59%

Celkem odhad 103 milionů Kč (Úvaly, Jirny, Horoušany) + 131 milionů Kč (Škvorec, Květnice, Přišimasy atd.)

Předpokládaný termín 2021 – 2022 dle získaných dotací
Nositel projektu (odbor, osoba) Odbor investic a dopravy – Riegerova 897, Úvaly
Stručný popis Předmětem stavby je zkapacitnění stávajícího vodovodního přivaděče z Káraného pro výhledových cca 35 000 obyvatel
Podrobný popis (zejména zdůvodnění s ohledem na potřeby města, rozsah projektu, etapizace, …) Současný vodovodní přivaděč z Káraného s následnou rekonstrukcí úvalské vodovodní sítě byl realizován v letech 2009 – 2013. Úzkým hrdlem zůstává úsek přes Jirny, který je v současné době již na hranici svých kapacitních a technických možností a brzké době i s ohledem na stávající rozvoj obcí Úvaly, Jirny a Horoušany nebude stačit ani pro zásobování stávajícího obyvatelstva.Projektovaný vodovodní obchvat Jiren tento problém řeší s dlouhodobým výhledem a v budoucnu rovněž umožní na propojenou vodovodní síť připojit další obce v regionu Úvalska (Škvorec, Květnice, Přišimasy atd.)
Rozpracovanost Stavba má platné stavební povolení (od 11/2029)
Další dokumenty, přílohy, odkazy na server Prezentační materiál projektu včetně dat a financí

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Name